Sağlık Okuryazarlığı
Herkes İçin Sağlık Okuryazarlığı
Aylık Arşivler

Mart 2019

Sağlık Okuryazarlığı ve Önemi

Sağlık okuryazarlığı, sağlıklı yaşam yılını ve kalitesini artıran, sağlık profesyonelleri için iletişim ve klinik becerilerin kazanılmasını, sağlık hizmeti alanlar için karar mekanizmasına dahil olmayı sağlayan bir unsur olarak