Sağlık Okuryazarlığı
Herkes İçin Sağlık Okuryazarlığı
Etiketler

Sağlık İletişimi

Sağlık İletişimi – Ayla Okay

Sağlık iletişimi gelişmiş ülkelerde uzun zamandır tartışılan bir disiplindir. Hasta-hekim iletişiminin ele alındığı kişilerarası iletişim, sağlık hizmeti sunan kurumların gerçekleştirdikleri sağlık iletişimi kampanyaları veya daha üst