Sağlık Okuryazarlığı
Herkes İçin Sağlık Okuryazarlığı

Yıllara ve Cinsiyete Göre Doğumda Beklenen Yaşam Süresi

Dünyada ve ülkemizde sağlık yaşam süresi çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Aşağıdaki grafikte 2002 yılından 2017 yılına kadar ki sürede yaşam süresinde değişimi görebilirsiniz.

Grafikte erkeklerin yaşam süresinin kadınlardan yaklaşık 5 yıl kadar az olduğu göze çarpmaktadır.

Aşağıdaki grafikte ise Türkiye’deki yaşam süresinin dünya geneli karşılaştırmasını görebilirsiniz. Dünyada yaşam süresi ortalaması 71.9 iken, OECD ülkelerinde yaşam süresi 80.8 olarak yüksek bir değere sahip olduğunu görmekteyiz.

Bir ülkenin gelişmişliği ile yaşam süresinin artmasının paralellik göstermesi insanların gelişmiş ülkelere göçleri artırıcı bir etki oluşturmaktadır.

Kaynaklar

1 Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017 – https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/30147,turkcesiydijiv1pdf.pdf?0 Erişim Tarihi: 05.04.2019

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.