Sağlık Okuryazarlığı
Herkes İçin Sağlık Okuryazarlığı

Journal of Health Communication: International Perspectives

Journal of Health Communication: International Perspectives; küresel olarak sağlık bilgisinin iletişimine odaklanan bir alanın genişliğini kapsayan öncü bir dergidir.

Makaleler üzerinde araştırma özelliği:

 • Sağlık iletişimi alanındaki gelişmeler;
 • Yeni medya, e-sağlık ve etkileşimli sağlık iletişimi;
 • Sağlık Okuryazarlığı;
 • Sosyal pazarlama;
 • Küresel sağlık;
 • Paylaşılan karar verme ve etik;
 • Kişilerarası ve kitle iletişim araçları iletişimi;
 • Sağlık diplomasisinde, psikolojide, devlette, politikada ve eğitimde gelişmeler;
 • Hükümet, sivil toplum ve çok paydaşlı girişimler;
 • Kamu Özel ortaklıkları ve
 • Halk Sağlığı kampanyaları.

Global olarak, dergi araştırma ve pratik bilgiler arasında sinerjistik bir ilişki kurmayı hedeflemektedir. Hastaların, sağlık profesyonellerinin, sağlık hizmeti sağlayıcılarının, topluluğun ve sağlık politikasındaki kişilerin sağlık okuryazarlığını teşvik etmeye odaklanan dergi, araştırma, teknoloji ve halk sağlığı alanlarındaki ilerleme, etik, politika ve politika ve sağlık uygulamalarını sunmaktadır.

Dergi, nitel ve nicel çalışmalar dahil olmak üzere en yüksek kalitede sosyal bilimsel araştırmalar yayınlamaktadır.

Dergideki tüm makaleler, hem editoryal ekip ve  çift kör akran incelemelerine dayanarak titiz bir şekilde incelenmektedir.

Derginin hedef kitlesi; sağlık iletişimi, tıp, halk sağlığı, sağlık bilimleri, psikoloji ve sosyal hizmet, sağlığın pazarlanması / işlenmesi, müttefik sağlık fonları, eğitim hastaneleri, siyaset bilimi, sosyoloji ve halkla ilişkiler alanlarında yer alan bilim adamları ve profesyonelleridir.

Dergiye Buradaki Linkten Ulaşabilirsiniz

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.