Sağlık Okuryazarlığı
Herkes İçin Sağlık Okuryazarlığı

Canan Karatay ve Ümit Aktaş’a Verilen Ceza Onandı

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin başvurusu üzerine, İstanbul Tabip Odası tarafından Dr. Canan Karatay ve Dr. Ümit Aktaş katıldıkları bir televizyon programında

  • Uzmanlık alanları dışı konularda tartışmalı konuları kesin gibi sundukları,
  • Doğru olmayan bilgiler verdikleri,
  • Kendileri dışındaki tüm hekimleri olumsuzladıkları,
  • Programı kişisel tanıtım ve reklam aracı haline getirdikleri,
  • TV programında verdikleri bilgilerin etik olmadığı, kusurlu olduğu ve halk sağlığına zarar verdiği anlaşılarak suçlu bulunmuş ve para cezasına karar verilmişti.

İtirazları üzerine Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından karar değerlendirilmiş ve ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda itiraz reddedilerek karar onanmıştır. Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu

Kaynak Kaynak Linki

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.