Sağlık Okuryazarlığı
Herkes İçin Sağlık Okuryazarlığı

Sağlık Çalışanlarının Sağlık Okuryazarlık Düzeyini Ölçmek Doğru Bir Yaklaşım Mı?

Yakın bir zamanda bu alanla ilgilenen bir akademisyenin sağlık çalışanlarında sağlık okuryazarlığı araştırmaları yapmanın doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etmesi bu konu üzerine düşünmemi sağladı.

Son zamanlarda sağlık çalışanları üzerinde sağlık okuryazarlığı ile ilgili yapılan çalışmaların sayısında bir artış olduğunu literatürü takip ederken gözlemleyebilirsiniz. Sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarının büyük bir çoğunluğu sağlık çalışanlarında sağlık okuryazarlıklarının orta yada düşük düzeyde olduğu belirtilmektedir. Bu durum üzerine düşünülmesi gereken bir kaç sorunun sorulmasını gerektirmektedir.

  1. En az 4 yıllık tıbbi lisans eğitimi almış hekim, hemşire, ebe ve diğer sağlık çalışanlarının sağlık okuryazarlık düzeyinin düşük olmasının sebebi nedir?
  2. Sağlık çalışanlarında sağlık okuryazarlığı ölçekleri ile gerçekten sağlık okuryazarlığını mı yoksa tıbbi mesleki bilgisini mi ölçüyoruz?
  3. Lisans eğitimi çıktılarından biri olan ‘bilimsel yaklaşımı benimsenme ve kullanma’ çıktısı neden mezuniyet sonrasında sağlık okuryazarlığı alanında kullanılmıyor?
  4. Böyle bir gerçeklik ile karşı karşıyaysak sağlık okuryazarlığı konusunun eğitim müfredatı içine entegre edilmesi gerekir mi?

Sorular artırılabilir. Fakat bu durumun mesleki eğitim yada hizmetiçi eğitimden ziyade farklı pencerelerden bakılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Sizde sağlık çalışanlarında sağlık okuryazarlığının ölçülmesi ile ilgili görüşlerinizi bize yorumlar bölümünden ya da soy@saglikokuryazarligi.com mail adresine gönderebilirsiniz.

Kaynaklar

1 Görsel URL: https://professr.com/politics/brexit-might-impact-quality-nhs/ Erişim Tarihi: 01.03.2019

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.