Sağlık Okuryazarlığı
Herkes İçin Sağlık Okuryazarlığı
Etiketler

Türkiye’deki Hasta Dernekleri

Ülkemizin Önemli Bir Eksiği: Hasta Dernekleri

Hasta derneği, belli bir hastalık konusunda bir araya gelen hastaların ve/veya hasta yakınlarının kurduğu derneklerdir. Bu derneklerin amacı o hastalık veya hastalıklarla yaşamanın zorluklarının paylaşmak, tanı, tedavi ve hastalık