Sağlık Okuryazarlığı
Herkes İçin Sağlık Okuryazarlığı

Türkiye’de Neden Özel Sağlık Sigortası Yaptırmalısınız

Her ülkenin kendine ait kültürel, sosyo-ekonomik bir yapılanması vardır. Bu tüm sektörlerde toplum tarafından farklı derecelerde algılanır ve işletilir. Bu sektörlerden birisi ise karmaşık bir yapıya sahip olan SAĞLIK sektörüdür.

Son 20 yılda ülkemizde özel sektörünün gelişimi sağlık alanında çok hızlandı. Bunu özel hastanelerinin sağlık sisteminin içerisindeki oranına bakarak çok rahat anlayabilirsiniz. Aynı zamanda ülkemizde özel hastanelerinin artması paralelinde özel sağlık sigorta şirketlerininde artığını görebiliyoruz.

Şimdi ise yapılan bir çalışmadan esinlenerek kişilerin özel sağlık sigortası yaptırma nedenlerini inceleyelim.

1. Kaliteli Sağlık Hizmeti Almak

Ülkemizde insanların büyük bir oranı sağlık sisteminden şikayet etmektedir. Bunu bir sağlık çalışanı olarak daha fazla maruz kalıyor olabilirim. Yinede kendi sağlık durumumdan dolayı sorunların büyük olduğunu yaşayarak görebiliyorum. Kaliteli sağlık hizmeti almak istemek özel sağlık sigortası yaptırmak için en önemli nedenlerden birisi olarak göze çarpmaktadır. Kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için özel sektör her zaman devletten daha hızlı süreçlere adapte olabilmektedir. Bu durum ise özel sektörün ayrı bir artısı olarak görülmektedir.

2. Güvence

Kişilerin kendilerini daha güvende hissetme ihtiyaçları özel sağlık sigortası yaptırma nedenleri arasından yer almaktadır. Maslow hiyararşisi burada da devreye girerek insanlığın temel iç güdüleri davranış ekonomisi yaratabiliyor.

3. Resmi Sosyal Güvenlik Kurumlarının yetersizliği

2018 yılında ülkemizde 700 milyondan fazla hasta muayenesi, acil servislerde ise 100 milyondan fazla hastaya hizmet verilmesi, yetersiz sağlık çalışanı sayısı ve fiziksel alt yapı yetersizliği özel sağlık sigortasına yönlendiren sebeplerden sayılabilir. Hala ülkemizde en büyük sağlık hizmet sunucusunun devlet olması ve devletin ise izlediği politikalar ile yeni sistemde özel sağlık sigortalarını teşvik edeceğe benziyor.

4. İşyeri

Özellikle kurumsal şirketlerin çalışanlarını özel sağlık sigortası yaptırması ile çift taraflı memnuniyeti ve verimliliği arttıran bir faktör olarak görülmektedir. Çalışanların özel sağlık sigorta avantajlarından yararlanarak check up vs gibi uygulamalar yaptırmaları ile hastalanmadan tanı ve tedavi yapılması ve bu süreçlerin hızlı işlemesi iş veren açısından avantajlı bir durum oluşturmaktadır.

5. Zaman Kaybını Önleme

Milyonlarca kişinin sağlık hizmeti alırken gereksiz şekilde kaybettiği zaman ülke açısından büyük bir israftır. Eminim bu durumun hesaplanabilir bir ülke maliyeti vardır. Bu maliyet ise kar zarar sistemlerinde özel sağlık sigortasını gerekli kılabilir. Çünkü kaybedilmiş iş gücü ülke ekonomisine vurulan bir darbedir.

6. Maddi-Manevi Riskler

Kişilerin var olan yada potansiyel rahatsızlıklarından dolayı daha fazla maddi ve manevi kayıp yaşamamaları için planlı bir şekilde özel sağlık sigortası yaptırmaları son zamanlarda artmıştır. Yaşam süresinin uzaması ise uzun dönemli maddi ve manevi hesapların yapılmasının en büyük etkenlerinden biridir.

7. Tavsiye

Bu son madde ise ağızdan ağıza pazarlamanın özel sağlık sigortasının yapılmasındaki etkisini göstermektedir. Memnun edilmiş her özel sağlık sigortalı müşteriniz sizin için çalışan potansiyel pazarlamacınızdır. Bu konuda her müşteriyi sağlık elçisi haline getirmek önemlidir.

Özel sağlık sigortaları Genel Sağlık Sigorta sistemi ile ileride zorunlu yaptırmamız gereken sigortalardan biri olacağını düşünüyorum. Bu konuda toplumumuzun bilinçlenmesi çok önemlidir.

Bir sonraki yazımızda ise özel sağlık sigortası yaptırırken dikkat etmeniz gerekenleri yazacağız.