Sağlık Okuryazarlığı
Herkes İçin Sağlık Okuryazarlığı
Kategori

Hemşireler İçin

Sağlık Okuryazarlığı ve Önemi

Sağlık okuryazarlığı, sağlıklı yaşam yılını ve kalitesini artıran, sağlık profesyonelleri için iletişim ve klinik becerilerin kazanılmasını, sağlık hizmeti alanlar için karar mekanizmasına dahil olmayı sağlayan bir unsur olarak